Přejít k obsahu


The torque ripple reduction at the drive with the switched reluctance motor

Citace:
FOŘT, J., SKALA, B., KŮS, V. The torque ripple reduction at the drive with the switched reluctance motor. In EPE PEMC 2012 ECCE Europe - 15th International Power Electronics and Motion Conference and Exposition. New York: IEEE, 2012. s. "DS2a.16-1"-"DS2a.16-4". ISBN: 978-1-4673-1971-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The torque ripple reduction at the drive with the switched reluctance motor
Rok vydání: 2012
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Jiří Fořt Ph.D. , Doc. Ing. Bohumil Skala Ph.D. , Prof. Ing. Václav Kůs CSc.
Abstrakt CZ: Zvlnění momentu má nepříznivý vliv na životnost stroje a další komponenty pohonu (zejména ložiska, převodovky, spojky, atd.) a také produkuje nepříjemný akustický hluk.Snížení zvlněním momentu lze řešit několika způsoby - konfigurací SRM (zvýšit počet fází nebo použití stroje s větším počtem kroků), vhodný výběr komutačních úhlů (tak, že se vzájemně překrývají) nebo minimalizaci zvlnění momentu s využitím regulátoru kroutícího momentu nebo přímým řízením momentu. Tento dokument shrnuje praktické výsledky.
Abstrakt EN: The torque ripple has an adverse impact on the life of the machine and other drive components (especially bearings, gearboxes, couplings, etc.) and also produces an unpleasant acoustic noise. The reduction of the torque ripple can be solved in several ways – to select different configurations of SRM (to increase the number of phases or use the machine with higher number of steps), a suitable choice of commutation angles (so that they mutually overlap) or minimize the torque ripple by torque regulator or by direct torque control. This paper summarizes the practical results.
Klíčová slova

Zpět

Patička