Přejít k obsahu


Vzdělávání zdravotnických záchranářů na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni

Citace:
PFEFFEROVÁ, E., PISTULKOVÁ, A., REICHERTOVÁ, S. Vzdělávání zdravotnických záchranářů na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni. Plzeň Černice, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Eva Pfefferová , PhDr. Alena Pistulková , Mgr. Stanislava Reichertová
Abstrakt CZ: Příspěvek seznamuje s výukou studijního oboru Zdravotnický záchranář na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, kde se tento obor realizuje již několik let. Cílem bakalářského studia v oboru Zdravotnický záchranář je připravit všestranně zdatného, odborného zdravotnického záchranáře, způsobilého k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR s možností uplatnění v rámci zemí EU. Absolvent oboru Zdravotnický záchranář získává odbornou způsobilost pro specializované činnosti v systémech neodkladné péče a na odděleních akutního příjmu ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních. Uplatní se ve složkách Integrovaného záchranného systému ČR.
Klíčová slova

Zpět

Patička