Přejít k obsahu


Lingulate and craniate brachiopods from the top of the Králův Dvůr Formation (latest Katian) and their contribution to palaeogeography

Citace:
MERGL, M. Lingulate and craniate brachiopods from the top of the Králův Dvůr Formation (latest Katian) and their contribution to palaeogeography. Sborník Národního muzea. Řada B, Přírodní vědy, 2012, roč. 68, č. 1-2, s. 35-46. ISSN: 0036-5343
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Lingulate and craniate brachiopods from the top of the Králův Dvůr Formation (latest Katian) and their contribution to palaeogeography
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc. ,
Abstrakt CZ: Z nejvyšší části králodvorského souvrství (pozdní kat), z tzv. “Perníku”, jsou popsáni následující lingulátní a kraniátní ramenonožci: Acrosaccus squamosus, Acanthambonia (?) sp., Hisingerella sp., Pseudopholidops anteglacialis, Deliellla sp., a Philhedra (?) sp. Kromě rodu Acrosaccus, uvedené ramenonožcové taxony nejsou známé ze starších úrovní králodvorského souvrství. Naproti tomu rody Pseudopholidops a Philhedra jsou přítomné v nadložním kosovském souvrství (hirnant) jako vzácné prvky hirnantiové fauny. Výskyt uvedených taxonů v “Perníku” je zřejmým projevem Boda eventu. Podobně jako některé trilobitové taxony, tito lingulátní a kraniátní ramenonoži reprezentují teplovodní imigranty z Avalonie a Baltiky krátce před nástupem zalednění počátkem hirnantu.
Abstrakt EN: Rare lingulate and craniate brachiopods from the topmost beds (“Perník Bed”) of the Králův Dvůr Formation (latest Katian) are described: Acrosaccus squamosus, Acanthambonia (?) sp., Hisingerella sp., Pseudopholidops anteglacialis, Deliellla sp., and Philhedra (?) sp. Apart of Acrosaccus, the brachiopod taxa are unknown in the older stratigraphical succession of the Prague Basin. However, genera Pseudopholidops and Philhedra are present in the overlying Kosov Formation (Hirnantian) as rare elements of the Hirnantia Fauna. The first occurrence of these brachiopods in the “Perník Bed” in the Králův Dvůr Formation is evidence of the Boda Event. Lingulate and craniate brachiopods, similar to some trilobites and rhynchonelliform brachiopods, represents Avalonian and Baltic warm-water immigrants before the onset of the Hirnantian glaciation.
Klíčová slova

Zpět

Patička