Přejít k obsahu


Aneurysm identification by analysis of the blood-vessel skeleton

Citace:
KOHOUT, J., CHIARINI, A., CLAPWORTHY, G. J., KLAJNŠEK, G. Aneurysm identification by analysis of the blood-vessel skeleton. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2013, roč. 109, č. 1, s. 32-47. ISSN: 0169-2607
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Aneurysm identification by analysis of the blood-vessel skeleton
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. Ing. Josef Kohout Ph.D. , Alesandro Chiarini , Gordon J. Clapworthy , Gregor Klajnšek
Abstrakt CZ: Minimálně 1% všech lidí má alespoň jedno aneurysma v krevním řečišti svého mozku. Pokud aneurysma praskne, zabije pacienta v až 60% případů. Pro zvolení vhodné léčebné strategie je nezbytné sledovat, jak se aneurysma vyvíjí v čase. V Současné době jsou aneurysmata typicky identifikována manuálně, což znamená, že sledování jsou často nepřesná, neboť identifikace aneurysma je uživatelsky závislá. Důsledkem může být velký počet chybně diagnostikovaných případů. Tento článek navrhuje rychlou poloautomatickou metodu pro identifikaci aneurysmat, která je založena na analýze kostry krevního řečistě. V případech, kdy kostra byla dostatečně přesná, výsledky dosažené naší metodou byly shledány klinickými experty za akceptovatelné.
Abstrakt EN: At least 1% of the general population have an aneurysm (or possibly more) in their cerebral blood vessels. If an aneurysm ruptures, it kills the patient in up to 60% of cases. In order to choose the optimal treatment, clinicians have to monitor the development of the aneurysm in time. Nowadays, aneurysms are typically identified manually, which means that the monitoring is often imprecise since the identification is observer dependent. As a result, the number of misdiagnosed cases may be large. This paper proposes a fast semi-automatic method for the identification of aneurysms which is based on the analysis of the skeleton of blood vessels. Provided that the skeleton is accurate, the results achieved by our method have been deemed acceptable by expert clinicians.
Klíčová slova

Zpět

Patička