Přejít k obsahu


Towards Promoting Active learning in On-line Courses for Lecturers in Further Education: Experience and Observations

Citace:
ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ROHLÍK, O. Towards Promoting Active learning in On-line Courses for Lecturers in Further Education: Experience and Observations. In DiVAI 2012 : 9th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics: Conference Proceedings. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2012. s. 269-278. ISBN: 978-80-558-0092-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Towards Promoting Active learning in On-line Courses for Lecturers in Further Education: Experience and Observations
Rok vydání: 2012
Místo konání: Štúrovo, Slovakia
Název zdroje: Constantine the Philosopher University in Nitra
Autoři: PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. , PaedDr. Jana Vejvodová CSc. , Ing. Ondřej Rohlík Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek shrnuje zkušenosti z uplatnění různých typů aktivizujících metod výuky v on-line kurzech projektu ?Moderní lektor ? vzdělávání dospělých moderně a efektivně?, který byl v letech 2010?2012 podpořen Evropským sociálním fondem. Projekt byl realizován firmou Jobmarket, s. r. o., Západočeská univerzita v Plzni pro tento projekt připravila deset tutorovaných on-line kurzů. Kurzy byly pečlivě didakticky zpracovány, důraz byl kladen na to, aby studium účastníků kurzů bylo efektivní a inspirativní. V průběhu studia byli účastníci v kurzech motivováni k tomu, aby ve své pedagogické praxi v oblasti dalšího vzdělávání dospělých dokázali funkčně využívat informačních a komunikačních technologií. Z průběžných a závěrečných diskuzí a evaluací provedených ve všech deseti kurzech vyvozujeme, které aktivizující metody byly cílovou skupinou pozitivně přijímány a za jakých podmínek.
Abstrakt EN: This paper presents a summary of experience with various methods promoting active learning. These methods were used in on-line courses of the two-year project Modern Lecturer ? Modern and Effective Adult Education. The project started in 2010 and was co-funded from the European Social Fund and the University of West Bohemia in Pilsen, developed ten tutor-led on-line courses. The courses were prepared with attention to detail and to pedagogical aspects, emphasizing effective and inspiring learning. Learners were encouraged to effectively use information and communication technology in their teaching practice in further education for adults. Continuous and final discussions and the evaluation of all ten courses have shown which methods and what conditions promoting active learning were well received by the target group.
Klíčová slova

Zpět

Patička