Přejít k obsahu


plan4business - servisní platforma pro agregaci, zpracování a analýzu územně plánovacích dat měst a regionů

Citace:
MILDORF, T., JEŽEK, J., ČADA, V., ČERBA, O., JANEČKA, K., KEPKA, M. plan4business - servisní platforma pro agregaci, zpracování a analýzu územně plánovacích dat měst a regionů. zámek Kozel, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Tomáš Mildorf , Ing. Jan Ježek Ph.D. , Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Otakar Čerba , Ing. Karel Janečka Ph.D. , Ing. Michal Kepka ,
Abstrakt CZ: Heterogennost dat územního plánování znemožňuje jejich integraci a možnosti analýz na evropské úrovni a v přeshraničním kontextu. Stále narůstající požadavky uživatelů ze strany např. výzkumných organizací, územních plánovačů a realitních kanceláří určují nutnost harmonizace těchto dat, jejich zpřístupnění pomocí webových služeb a možnosti jejich analýz. Projekt plan4business se zaměřuje na vývoj platformy, která bude sloužit nejen jako katalog dostupných dat územního plánování, ale hlavně jako jejich integrátor nabízející možnosti vizualizace a prostorových analýz na evropské a mezinárodní úrovni. Automatizace procesu integrace značně heterogenních dat je hlavním cílem projektu. Úspěšná harmonizace umožní následné analýzy a jednotnou vizualizaci, které budou v rámci projektu detailně zpracovány a navrženy. Jak už plyne z názvu projektu, plan4business se bude opírat o vytvořený obchodní model zajišťující zlepšení přístupu k datům územního plánování, opětovné využití těchto dat pro další účely a trvale udržitelný rozvoj servisní platformy včetně uspokojení potřeb uživatelské komunity. V rámci příspěvku budou představeny základní myšlenky projektu včetně jeho prvních výstupů.
Klíčová slova

Zpět

Patička