Přejít k obsahu


Induction Motor supplied from Voltage Sourced Inverter from the View of Voltage Drop on the Input Side of Converter

Citace:
FOŘT, J., PITTERMANN, M. Induction Motor supplied from Voltage Sourced Inverter from the View of Voltage Drop on the Input Side of Converter. In 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 83-86. ISBN: 978-80-261-0038-6 , ISSN: 1803-7232
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Induction Motor supplied from Voltage Sourced Inverter from the View of Voltage Drop on the Input Side of Converter
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Fořt Ph.D. , Ing. Martin Pittermann Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se věnuje problematice vlivu a možnostem zvýšení odolnosti elektrického pohonu s asynchronním motorem napájeného z nepřímého měniče kmitočtu s napěťovým střídačem vůči napěťovým poklesům na napájecí vstupní straně měniče. Jsou zde jednak řešeny různé regulační algoritmy umožňující rychlou změnu pohonu z režimu "motorického" do režimu výběhu a dále algoritmy pro rychlý návrat zpět do pracovního motorického režimu. Dále jsou zde předvedeny i možnosti úprav silového obvodu měniče.
Abstrakt EN: This paper solves problems of influence and immunity from the voltage drop of the power supply to the electric drive. There are reflected opportune control algorithms for the quickly to change of working regime from full load in regime “drive” to “no-load” regime and opportune control algorithms for quickly to return to original working. There are also referenced the variants of adaptation of power circuits.
Klíčová slova

Zpět

Patička