Přejít k obsahu


Zařízení pro testování vlivů krátkodobých poklesů napájecího napětí na pohon s asynchronním motorem a nepřímým měničem kmitočtu s napěťovým meziobvodem

Citace:
FOŘT, J., PITTERMANN, M., KŮS, V. Zařízení pro testování vlivů krátkodobých poklesů napájecího napětí na pohon s asynchronním motorem a nepřímým měničem kmitočtu s napěťovým meziobvodem. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The equipment for testing of the voltage drops effects on the drive with asynchronous motor and indirect frequency converter with voltage DC-link
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Fořt Ph.D. , Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Prof. Ing. Václav Kůs CSc.
Abstrakt CZ: Zařízení bylo zhotoveno pro účely ověření vlastností elektrického pohonu s asynchronním motorem napájeného nepřímým měničem kmitočtu s napěťovým meziobvodem při poklesu nebo krátkodobém výpadku napájecího napětí. Realizované testovací zařízení umožňuje úpravy jak v silovém obvodu, tak také implementaci různých řídících algoritmů.
Abstrakt EN: The device was made ​​for the purpose of verification of properties of the electric drive with induction motor fed by an indirect frequency converter with voltage DC-link with the source voltage drops or short power outage. Realized test device allows adjustment of both the power circuit, as well as implementation of various control algorithms.
Klíčová slova

Zpět

Patička