Přejít k obsahu


Regulační systém pro generování řídicích signálů pro simulaci přechodových jevů asynchronního motoru napájeného z napěťového střídače

Citace:
FOŘT, J., PITTERMANN, M., KŮS, V., JANOUŠ, Š. Regulační systém pro generování řídicích signálů pro simulaci přechodových jevů asynchronního motoru napájeného z napěťového střídače. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regulating system for generating control signals for simulation of transient phenomena of induction motor fed from a voltage inverter
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Fořt Ph.D. , Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Prof. Ing. Václav Kůs CSc. , Ing. Štěpán Janouš
Abstrakt CZ: Zařízení bylo zhotoveno pro účely zajištění řídicích signálů pro různé typy fyzikálních modelů pohonů s asynchronním motorem a nepřímým měničem kmitočtu s napěťovým meziobvodem. Regulační jednotka umožňuje porovnávat chování skutečného pohonu s jeho simulacemi. Regulační jednotka umožňuje jak implementaci standardních i speciálních regulačních algoritmů pro řízení as. motoru, tak i možnost zadání speciálních přechodových jevů a poruchových stavů.
Abstrakt EN: The device was made ​​for the purpose of creating the control signals for various types of physical models of drives with asynchronous motor and indirect frequency converter with DC-link voltage. The control unit allows to compare the behavior of the real drive with the simulations. The control unit allows the implementation of both standard and special control algorithms for induction motor and the ability to enter special transient effects and failure states.
Klíčová slova

Zpět

Patička