Přejít k obsahu


Regulátor pro řízení zvyšovacího pulsního měniče sloužící pro eliminaci negativních vlivů poklesů napájecího napětí

Citace:
PITTERMANN, M., FOŘT, J., KŮS, V., JANÍK, D. Regulátor pro řízení zvyšovacího pulsního měniče sloužící pro eliminaci negativních vlivů poklesů napájecího napětí. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Controller for step-up boost converter used to eliminate the negative effects of voltage drops
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Ing. Jiří Fořt Ph.D. , Prof. Ing. Václav Kůs CSc. , Ing. Dušan Janík
Abstrakt CZ: Regulátor slouží pro zajištění cca nominální hodnoty napětí v silových obvodech a v měničích včetně stavu, kdy dojde k výraznému poklesu hodnoty napájecího napětí na vstupní straně měniče. Výhodou tohoto zařízení je možnost dodatečné implementace do běžných komerčních měničů (zejména do měničů na principu měniče kmitočtu s napěťovým meziobvodem).
Abstrakt EN: The controller is used to provide approximately nominal voltage in power circuits and inverters, including the state where there is a significant voltage decrease on the input side of the inverter. The advantage of this device is the possibility of additional implementation into standard commercial inverters (especially in the converter on the principle of frequency converter with voltage DC-link).
Klíčová slova

Zpět

Patička