Přejít k obsahu


Zařízení pro fázově řízené napájení jednofázových zátěží s vyvedenými měřicími body pro sledování hlavních řídicích a obvodových veličin

Citace:
FOŘT, J. Zařízení pro fázově řízené napájení jednofázových zátěží s vyvedenými měřicími body pro sledování hlavních řídicích a obvodových veličin. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Equipment for the phase-controlled supply of single phase loads with measurement points for monitoring of main circuit and control variables
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Fořt Ph.D.
Abstrakt CZ: Zařízení bylo zhotoveno pro fázově řízené napájení jednofázových elektrických zátěží (tepelné spotřebiče, žárovky, komutátorové sériové motory, apod.) s možností sledovat všechny důležité veličiny osciloskopem připojeným k vyvedený měřícím bodům. Lze jej využít také jako nelineární zátěž pro testování vlivu této nelinearity na harmonické složky odebíraného proudu, popřípadě vliv pasivních či aktivních filtrů na výsledný průběh a kvalitu odebíraného proudu.
Abstrakt EN: The device was made ​​for the phase-controlled supply of one-phase electric loads (heating appliances, light bulbs, commutator series motors, etc.) with the possibility to monitor all important data with oscilloscope connected on measuring points. It can be used as a non-linear load for testing the effect of nonlinearities on harmonic components of line current, or the influence of passive or active filters on the output waveform and quality of the line current.
Klíčová slova

Zpět

Patička