Přejít k obsahu


Walking algorithms for point location in TIN models

Citace:
SOUKAL, R., MÁLKOVÁ, M., KOLINGEROVÁ, I. Walking algorithms for point location in TIN models. Computational Geosciences, 2012, roč. 16, č. 4, s. 853-869. ISSN: 1420-0597
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Walking algorithms for point location in TIN models
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Roman Soukal , Ing. Martina Málková , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Vyhledávání, který trojúhelník ve 2D nebo 2.5D trojúhelníkové síti obsahuje vyhledávaný bod (problém lokace bodu) je velmi často řešeným problémem v geovědách, především pak když pracujeme s TIN modely. Obvykle je provedeno hodně procesů vyhledávání a proto je potřeba rychlého algoritmu s minimálními dodatečnými paměťovými nároky a odolností vůči změnám v triangulaci. Tzv. procházkové algoritmy nabízí nízkou výpočetní složitost, lehkou implementaci a zanedbatelné dodatečné paměťové nároky, což je činí výhodnými pro zmíněné použití. V tomto článku se zaměříme na tyto algoritmy, shrneme je a vzájemně porovnáme s ohledem na předpokládané využití v geovědách. Protože takováto porovnání ještě nebyla provedena, náš článek přináší těm, kteří s tímto problémem pracují v praxi, návod, podle něhož se mohou rozhodnout, které řešení se jim hodí nejvíce. Navíc je v článku zkoumán a diskutován vliv typu triangulace na počet navštívených trojúhelníků během procesu lokace.
Abstrakt EN: Finding which triangle in a planar or 2.5D triangle mesh contains a query point (so-called point location problem) is a frequent task in geosciences, especially when working with triangulated irregular network models. Usually, a large number of point locations has to be performed, and so there is a need for fast algorithms having minimal additional memory requirements and resistant to changes in the triangulation. So-called walking algorithms offer low complexity, easy implementation, and negligible additional memory requirements, which makes them suitable for such applications. In this article, we focus on these algorithms, summarize, and compare them with regard to their use in geosciences. Since such a summary has not been done yet, our article should serve those who are dealing with this problem in their application to decide which algorithm would be the best for their solution. Moreover, the influence of the triangulation type on the number of the visited triangles is discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička