Přejít k obsahu


Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Citace:
KOLINGEROVÁ, I. Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni. In Hovory s informatiky 2012. Praha: Ústav informatiky AV ČR, 2012. s. 118-120. ISBN: 978-80-87136-14-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Department of Informatics and Computer Science, Faculty of Applied Sicences, University of West Bohemia
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav informatiky AV ČR
Autoři: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Představení hlavních vědeckých výsledků dosažených na katedře informatiky a výpočetní techniky fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Česká republika
Abstrakt EN: Introduction into the main research results achieved in the Department of Computer Science and Engineering, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Plzen, Czech Republic
Klíčová slova

Zpět

Patička