Přejít k obsahu


Návrh datového modelu informačního systému pro podporu údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven - revize 2 (12/2012)

Citace:
FETTER, M., JELÍNEK, L., FLÍDR, M., HAJŠMAN, V., VORÁČ, P. Návrh datového modelu informačního systému pro podporu údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven - revize 2 (12/2012). Plzeň, ZČU v Plzni : Západočeská univerzita, 2012. 15 + 199 (příloha) s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Data Model Design of Maintenance Support Information System for Selected Power Plant Engine Room Devices - Revision 2 (12/2012)
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň, ZČU v Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Miloš Fetter , Ing. Libor Jelínek Ph.D. , Ing. Miroslav Flídr Ph.D. , Ing. Václav Hajšman Ph.D. , Ing. Přemysl Voráč
Abstrakt CZ: Základem informačního systému pro podporu údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven je databáze. Její struktura je popsána pomocí datového modelu, který obsahuje kompletní definici všech uvažovaných entit, atributů a relací. Navrhovaný model specifikuje datové struktury určené pro evidenci, plánování a rozhodování činností údržby. Z tohoto modelu lze již přímo vygenerovat prázdnou databázi informačního systému, kterou je poté možno plnit daty. Aktuální revize popisuje stav před ověřovacím provozem informačního systému.
Abstrakt EN: The basis of an information system to support maintenance of selected power plant engine room devices is a database. Its structure is described by a data model that contains a complete definition of all considered entities, attributes and relationships. The proposed model specifies the data structures for recording, planning and decision-making of maintenance activities. From this model can directly generate an empty information system database, which can then be filled with data. The current review describes the state before the authentication traffic information system.
Klíčová slova

Zpět

Patička