Přejít k obsahu


Řízení životního cyklu produktu (PLM)

Citace:
EDL, M. Řízení životního cyklu produktu (PLM). 1. vyd. Plzeň : SmartMotion, 2012, ISBN: 978-80-87539-04-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Product Lifecycle Management (PLM)
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion
Autoři: Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento kurz se zabývá představením jednoho možného pohledu na řízení životního cyklu produktu. Celá koncepce řízení životního cyklu produktu je představena jako základní filosofie podniku, jako styl myšlení a uvažování, která dále přechází v její implementaci pomocí softwarových nástrojů (digitální podnik). Kromě softwarové implementace, je detailně představen systematický přístup pro návrh technických produktů a přístup k řízení rizik v rámci řízení životního cyklu produktu. Dále jsou představeny případové studie z podniků, kde již nástroje digitálního podniku jsou implementovány.
Abstrakt EN: This course is a presentation to one of the possible points of view for product lifecycle management. The whole concept of product lifecycle management is introduced as a basic company philosophy, as a style of thinking and reasoning, which goes further in its implementation with using software tools (digital factory). Further is presented in detail a systematic approach for the design of technical products and approach to risk management within the product lifecycle management. And further are also presented case studies from companies where digital factory tools are implemented.
Klíčová slova

Zpět

Patička