Přejít k obsahu


Fosilní fauna třenického souvrství (ordovik, tremadok) u Cheznovic (jihozápadní část Barrandienu)

Citace:
MERGL, M. Fosilní fauna třenického souvrství (ordovik, tremadok) u Cheznovic (jihozápadní část Barrandienu). Zprávy o geologických výzkumech v roce ...., 2012, roč. 45, č. Říjen, s. 139-143. ISSN: 0514-8057
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fossil fauna of the Třenice Formation (Ordovician, Tremadocian) from Cheznovice (SW part of the Barrandian area)
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká geologická služba
Autoři: Doc. RNDr. Michal Mergl CSc. ,
Abstrakt CZ: V článku je popsán nález bohaté asociace tvořené ramenonožci a trilobity z lokality u Cheznovic na Rokycansku. Významný je výskyt orthidních ramenonožců rodu Eoorthis a Apheoorthina. Fauna jednoznačně dokládá přítomnost bohatých mořských společenstev v podloží mílinského souvrství.
Abstrakt EN: A rich association of brachiopods and trilobites is described from the new localiry near Cheznovice in the Rokycany area. Occurrence of orthid brachiopod genera Eoorthis and Apheoorthina is important. Fossils indicate occurrence of a rich marine association below the Mílina Formation.
Klíčová slova

Zpět

Patička