Přejít k obsahu


Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve

Citace:
BUDIL, P., FATKA, O., MERGL, M., BOKR, P. Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve. Zprávy o geologických výzkumech v roce ...., 2012, roč. 45, č. Říjen, s. 102-106. ISSN: 0514-8057
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Several notes to the functional morphology of remoplerid and ellipsotaphrid trilobites of the Prague Basin
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká geologická služba
Autoři: Doc. RNDr. Petr Budil CSc. , Oldřich Fatka , Doc. RNDr. Michal Mergl CSc. , Pavel Bokr
Abstrakt CZ: V článku jsou popsána funkční morfologie remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů. Rozlišeny jsou dve skupiny - nektobentičtí predátoři a nektonních pradátoři.
Abstrakt EN: Article described functional morphology of remopleurid and ellipsotaphrid trilobites. Two groups are determined - nectobenthic predators and nectonic predators.
Klíčová slova

Zpět

Patička