Přejít k obsahu


Technologies for Modelling Fibrous Muscle in Motion

Citace:
KOHOUT, J., CLAPWORTHY, G., TAO, Y., DONG, F., KELLNHOFER, P., CHOLT, D., ZHAO, Y. Technologies for Modelling Fibrous Muscle in Motion. In VPH 2012. London: neuveden, 2012. s. 1-3. ISBN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Technologies for Modelling Fibrous Muscle in Motion
Rok vydání: 2012
Místo konání: London
Název zdroje: neuveden
Autoři: Doc. Ing. Josef Kohout Ph.D. , G.J. Clapworthy , Y. Tao , F. Dong , Bc. Petr Kellnhofer , Bc. David Cholt , Y. Zhao
Abstrakt CZ: Milióny lidí na světě jsou ovlivněny kosterně svalovými onemocněními, jako jsou osteoporóza a nervově svalové poruchy, které jsou ve většině případů nevyléčitelné. Léčba je obecně meliorační, zahrnujíce změnu životního stylu podpořenou rehabilitací to zlepšení kvality pacientova života. Pro zvýšení efektivity léčby je nutné získat hlubší pochopení fyziologie svalů, k čemuž napomáhá Evropský projekt VPHOP: the Osteoporotic Virtual Physiological Human, který vyvíjí modelovací techniku simulující dynamické chování svalů a svalových vláken v průběhu různých pohybových aktivit, která bude v tomto článku popsána.
Abstrakt EN: Millions of people around the world are affected by musculoskeletal diseases such as osteoporosis and neuromuscular disorders which, in most cases, are incurable. Treatment is generally ameliorative, involving a change in lifestyle supported by rehabilitation to improve the quality of patient life. To improve the effectiveness of the treatment, we need to gain a deeper understanding of the physiology of muscles and, for this, the EC-funded Integrated Project VPHOP: the Osteoporotic Virtual Physiological Human is developing a modelling technique that simulates the dynamic behaviour of muscles and muscle fibres during different motion activities, and that is described in this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička