Přejít k obsahu


mHealth GSM - vzdálené sledování životních funkcí

Citace:
KROPÍK, P., ŠROUBOVÁ, L., CINERT, T. mHealth GSM - vzdálené sledování životních funkcí. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: mHealth GSM - Remote Monitoring of Vital Signs
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Kropík Ph.D. , Ing. Lenka Šroubová , Ing. Tomáš Cinert
Abstrakt CZ: Předkládaným zařízením je prototyp GSM modulu vzdáleně monitorující životní funkce pacientů. Zařízení je založeno na GSM modulu Cinterion TC-65 (řídící a komunikační modul) a na autory navrženém modulu s procesorem ATmega8 (řízený modul). Zařízení je určeno k nošení pacientem s připojenými čidly teploty, oxidace krve a případně dalšími receptory a je vybaveno inerciálním čidlem polohy s možností do jisté míry odlišit pád pacienta od běžné prudší změny polohy. Má pomáhat v situacích, kdy dochází k ohrožující zdravotní události. Zařízení se snaží tyto situace detekovat, vyhodnotit a následně zareagovat – voláním záchranné služby, lékaře nebo příbuzného. Zařízení archivuje naměřená data a následně je pravidelně odesílá prostřednictvím GSM sítě do databáze k dalšímu vyhodnocení.
Abstrakt EN: The presented device is a prototype of the GSM module for remote monitoring of vital signs of patients. The device is based on the GSM module Cinterion TC-65 (the control and communication module) and the inhouse designed module with an ATmega8 (the controlled module). The device is designed to be carried by the patient with the connected temperature sensor, the oxidation of blood sensor and possibly other receptors. It is equipped with the inertial sensor of position with possibility to certain extent distinguish fall of the patient from normal abrupt change of the patient's position. Device should assist in situations where there is a health endangering event. The device tries to detect these situations, evaluate them and then react - by calling the emergency services, doctor or relative person. Equipment archives measurement data and consequently periodically sends the health data via GSM network to the remote database for further evaluation.
Klíčová slova

Zpět

Patička