Přejít k obsahu


Comparison of Wear Resistance of Chromium Coatings for Piston Rings using Pin-on-Disc Test and Engine Test

Citace:
CHOCHOLATÝ, O., HÁJEK, J., KŘÍŽ, A., VLČEK, J. Comparison of Wear Resistance of Chromium Coatings for Piston Rings using Pin-on-Disc Test and Engine Test. In Metal 2012. Ostrava: Tanger, 2012. s. 896-900. ISBN: 978-80-87294-31-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of Wear Resistance of Chromium Coatings for Piston Rings using Pin-on-Disc Test and Engine Test
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tanger
Autoři: Ing. Ondřej Chocholatý , Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Jan Vlček
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o testování tvrdo chromových povlaků, které se používají pro pístní kroužky. Byl testován standardní tvrdochrom, porézní chrom a kompozitní chromové povlaky. Zkoušky byly provedeny metodou pin-on-disc. Povlaky pro metodu pin-on-disc byly naneseny na ocelový plech. Jako protikus byly použity kuličky z materiálu Al2O3 a WC. Motorová zkouška povlaků byla provedena v dieselovém motoru osobního automobilu. Povlaky pro motorovou zkoušky byly naneseny na pístní kroužky z tvárné litiny s kuličkovým grafitem. Motor byl zkoušen na motorové brzdě (dynamometru). Vyhodnocení bylo provedeno na optickém mikroskopu. Úbytek materiálu na pístních kroužcích byl měřen mikrometrem. Nejvyšší opotřebení vykazoval standardní tvrdochrom, proto výsledky byly vztaženy k tomuto povlaku. Míra opotřebení je závislá na použitém protikusu a ne vždy jsou porovnatelné výsledky jednotlivých testovacích metod.
Abstrakt EN: This paper deals with testing of hard chromium coatings, which are used for piston rings. There were tested the standard hard chromium, porous chromium and composite chromium coatings. Wear resistance was tested by Pin-on-DISC method and by engine test. Coatings for Pin-on-Disc test were deposited on a steel plate. Al2O3 and WC balls were used as a counter part. Engine test of coatings was performed on a diesel passenger car engine. Coating used for engine test were applied to piston rings made of ductile cast iron. The engine was tested on a engine test bench. The evaluation was performed by optical microscope. Loss of material on the piston rings was measured by micrometer. The standard hard chromium coating showed the highest wear so result were related to this coating. The rate of wear depends on the type of counter part. Results of individual test methods are not sometimes comparable.
Klíčová slova

Zpět

Patička