Přejít k obsahu


The Differences in Quality of 18CrNiMo7-6 Steel amd its Influences at Deformation after Carburizing

Citace:
MATHESIUSOVÁ, R., KŘÍŽ, A. The Differences in Quality of 18CrNiMo7-6 Steel amd its Influences at Deformation after Carburizing. In Metal 2012. Ostrava: Tanger, 2012. s. 628-633. ISBN: 978-80-87294-31-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Differences in Quality of 18CrNiMo7-6 Steel amd its Influences at Deformation after Carburizing
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Ing. Renáta Mathesiusová , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá rozdíly v kvalitě oceli 18CrNiMo7-6 v závislosti na jejím dodavateli a vlivem kvality na následné deformace po tepelném zpracování. Ocel 18CrNiMo7-6 se používá pro vysoce namáhané strojní součásti určené k cementování, především pro ozubená kola a hřídele. Metalurgická kvalita oceli závisí na jejím výrobci. I při stejných dodacích podmínkách se běžně stává, že jeden výrobce dodává ocel v různých kvalitách, což ovlivňuje deformace po cementování. Pro minimalizaci těchto deformací je vyžadována jemnozrnná,homogenní struktura s vysokou čistotou. Metalurgická kvalita dodaných vzorků objednaných podle stejných dodacích podmínek byla hodnocena pomocí mikrostruktury, velikosti zrna, mikročistoty, tvrdosti a řádkovitosti.
Abstrakt EN: This article is concerned with diffirences in quality of 18CrNiMo7-6 steel according to steel producer and its influences at deformations after heat treatment. 18CrNiMo7-6 steel is used for highly strained carburized machine parts, especially gears and shafts. Metallurgical quality of steel greatly depends on its producer. Even though there are still the same delivery conditions, one steel producer can provide steel in various qualities, which certainly affects deformation as small as possible. Metallurgical quailty of steel samples ordered by the same delivery conditions was evaluated according to their microstructure, grain size, hardness, purity and distribution of ferrite and pearlite areas
Klíčová slova

Zpět

Patička