Přejít k obsahu


Výzkum vlivu a dopadu ekologického zdanění na podnikatelské subjekty v České republice

Citace:
HRUŠKA, Z., DVOŘÁKOVÁ, L. Výzkum vlivu a dopadu ekologického zdanění na podnikatelské subjekty v České republice. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-261-0100-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Research of Impact and Influence of Ecological Taxation on Businesses in the Czech Republic
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o aktuálních problémech souvisejících s environmentálním zdaněním energetických produktů, které může sloužit jako jeden z nástrojů státu pro zlepšení životního prostředí a nastolení udržitelného rozvoje v České republice. Příspěvek podává teoretický základ problematiky environmentálního zdanění, kdy je zdůrazněn vývoj a průběh ekologické daňové reformy v České republice. V příspěvku je zkoumáno, jak environmentální daně dopadají a ovlivňují podnikatelský sektor v České republice. Výzkum nejprve vychází z teoretické báze a rešerše české i zahraniční literatury a poté je přistoupeno ke zkoumání dopadu environmentálních daní na podniky působící v České republice. Výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření u 193 podniků. Příspěvek prezentuje klíčová zjištění ohledně dopadu ekologických daní na podniky a zkoumá, jak environmentální daně působí na jejich motivaci k zavádění nových technologických opatření vedoucí k úspoře energetických zdrojů ve výrobních procesech.
Abstrakt EN: This paper deals with current problems related to environmental taxation of energy sources that can serve as one of the instruments of the state leading to the improvement of the environment and sustainable development in the Czech Republic. The paper gives first theoretically the field of environmental taxation, where it outlines the development and progress of the ecological tax reform in the Czech Republic. Furthemore, the paper concentrates on the influence and impact of environmental taxes on the corporate sector in the Czech Republic. The research is based on theoretical knowledge gained searches home and foreign literature and then continues with research of the impact of environmental taxes on businesses operating in the Czech Republic, where the survey was carried out by one hundred ninety-three companies. The paper presents key findings on the impact of greening the Czech tax system for companies operating in the Czech Republic on their awareness in this area, the motivation for the introduction of the measures to protect the environment and innovation and measures put in place due to environmental taxation.
Klíčová slova

Zpět

Patička