Přejít k obsahu


Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin 2012

Citace:
Žitek, P., Demjančuková, K., Píclová, P. Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin 2012. Srní, 13.06.2012 - 15.06.2012.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow 2012
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Pavel Žitek , Ing. Kateřina Demjančuková , Ing. Petra Píclová
Abstrakt CZ: V současné době se stále zvyšuje poptávka po všech druzích energie s požadavkem na jejich spolehlivou, bezpečnou a plynulou dodávku. Naproti tomu pomalu dochází těžitelné zásoby místních primárních zdrojů a zvyšuje se tlak na ochranu životního prostředí. Jednou z cest ke snížení spotřeby paliva a tím i zatěžování životního prostředí je zvyšování účinnosti zařízení. Z hlediska bezpečné a plynulé dodávky energií ke spotřebiteli je důležitá spolehlivost energetických strojů a zařízení. Pro zvyšování účinnosti i pro zvyšování spolehlivosti strojů a zařízení je důležitý výzkum a vývoj. Cílem konference je umožnit setkání zkušených pracovníků a specialistů z univerzit, výzkumných pracovišť a průmyslu, ale též studentů a doktorandů. Konference tedy slouží nejen k prezentaci výsledků, ale též k navazování kontaktů a k výměně zkušeností.
Abstrakt EN: Currently, demand for all kinds of energy including request for reliable, safe and continuous energy delivery is increasing. On the other hand minable reserves of local primary source shave been running short and stress on environmental protection has been raising. Increasing of equipment efficiency maybe significant for reduction of fuel consumption and thus environmental load. From an aspect of safe and continuous supply of energy to consumers the reliability of power machines and equipment has been significant. The research and development is necessary for increasing of efficiency and reliability of machine sand equipment. The conference has been aimed at meeting of not only skilled professionals and specialists coming from universities, research institutes and industry, but also pre-gradual and post-gradual students. Therefore the conference has been focused not only on presentation of results, but also on establishment of contacts and experience exchange.
Klíčová slova

Zpět

Patička