Přejít k obsahu


Virtual human models for industry

Citace:
HYNČÍK, L., KOVÁŘ, L., DZIEWONSKI, T., BAUDRIT, P. Virtual human models for industry. In 4th International Conference „Advanced Composite Materials Engineering“ COMAT 2012 and 2nd International Confrence Research & Innovation in Engineering. Brasov: Lux Libris Publishing House, 2012. s. 522-527. ISBN: 978-973-131-162-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Virtual human models for industry
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brasov
Název zdroje: Lux Libris Publishing House
Autoři: Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Luděk Kovář , Tomasz Dziewonski , Pascal Baudrit
Abstrakt CZ: Článek pojednává o vývoji virtuálních biomechanických modelů člověka jako podporu vývoje a optimalizace nejen pasivních a aktivních systémů využívaných ve všech módech dopravy. Jsou popsány jednoduché modely, obvykle na bázi multi-body systému, detailní modely na bázi metody konečných prvků a hybridní modely, které profitují z obou přístupů. Škálování a personalizace je popsáno jako důležitý prvek odlišující virtuální modely od fyzikálních figurín. Závěrem jsou prezentovány aktivní modely zahrnující svalový tonus a další aktivity.
Abstrakt EN: The paper aims towards the development of virtual biomechanical human models as a support for design and optimization of not only passive and active safety systems used in various modes of transport. The simple usually multi-body system based models as well as the detailed finite element models are mentioned and a special hybrid model that benefit of both approaches is described. Scaling and personalisation is described as an important issue making the virtual human body models advantageous comparing to physical dummies. Finally special group of the active models including muscle tone and other activities as a challenge for future is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička