Přejít k obsahu


Strategic municipal development planning in the Czech Republic

Citace:
JEŽEK, J. Strategic municipal development planning in the Czech Republic. In New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison. Chemnitz: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2011. s. 105-111. ISBN: 978-3-86367-007-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Strategic municipal development planning in the Czech Republic
Rok vydání: 2011
Místo konání: Chemnitz
Název zdroje: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H.
Autoři: Doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá kritickou analýzou strategického plánování rozvoje měst v České republice na základě výsledků empirického výzkumu, který probíhal na přelomu let 2010 a 2011, a je součástí projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Konkurenceschopnost malých měst v ČR“. Hlavní problémy strategického plánování rozvoje měst jsou spatřovány v oblasti získávání a analýzy informací, tvorby strategií a jejich pravidelné evaluace. Příspěvek také poukazuje na nejednoznačné chápání významu a postavení strategických plánů a strategického plánování v řízení a rozvoji českých městech.
Abstrakt EN: The paper presents a critical analysis of strategic municipal development planning in the Czech Republic based on the results of empirical research conducted in late 2010 and early 2011 as part of the project of the Ministry for Regional Development of the Czech Republic entitled "Competitiveness of small towns in the Czech Republic". The main problems of strategic city development planning were identified in the areas of information acquisition and analysis, strategy development and its regular evaluation. The paper also refers to an ambiguous understanding of the importance and position of strategic plans and strategic planning in Czech towns' management and development.
Klíčová slova

Zpět

Patička