Přejít k obsahu


Učení, sítě a samoregulace - klíčové prvky učících se regionů

Citace:
JEŽEK, J. Učení, sítě a samoregulace - klíčové prvky učících se regionů. In Veda a školstvo v regiónoch Monografia I.. Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, s.r.o. a Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2011, s. 125-131. ISBN: 978-80-89267-73-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Learning, networks and self-regulation: key elements of learning regions
Rok vydání: 2011
Místo konání: Sládkovičovo
Název zdroje: Vysoká škola Visegrádu, s.r.o. a Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Autoři: Doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá učícími se regiony jakožto jedním z konceptů endogenního regionálního rozvoje. Snaží se o operacionalizaci této teorie vymezením tří základních prvků této teorie: procesů učení, síťové formy spolupráce a samoregulačních mechanismů.
Abstrakt EN: The papers deals with learning regions as one of the endogenous regional development concepts. It tries to operationalize this theory by determination of three basic elements of this theory: learning processes, network forms of a cooperation and self-regulation mechanisms.
Klíčová slova

Zpět

Patička