Přejít k obsahu


Effects of sputtering pressure on the properties of ZnO:Ga films

Citace:
FLICKYNGEROVÁ, S., NETRVALOVÁ, M., VOJS, M., ŠUTTA, P., VAVRINSKÝ, E., NOVOTNÝ, I., TVAROŽEK, V. Effects of sputtering pressure on the properties of ZnO:Ga films. In Progress in Applied Surface, Inteface and Thin Film Science 2012, SURFINT-SREN III. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2012. s. 106-107. ISBN: 978-80-223-3212-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effects of sputtering pressure on the properties of ZnO:Ga films
Rok vydání: 2012
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenského Bratislava
Autoři: Ing. Soňa Flickyngerová Ph.D. , Ing. Marie Netrvalová , Marián Vojs , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , Ing. Erik Vavrinský Ph.D. , Ing. Ivan Novotný Ph.D. , prof.RNDr. Vladimír Tvarožek CSc.
Abstrakt CZ: Transparentní vodivé oxidy na bázi ZnO jsou slibnou alternativou k indiem dopovaným cínovým oxidům v tenkovrstvých solárních článcích. Byl studován vliv různých napravovacích tlaků na povrchovou morfologii, strukturní, elektrické a optické vlastnosti galiem dopovaných tenkých vrstev ZnO.
Abstrakt EN: Transparent conductive oxides based on ZnO are promising alternative to Indium doped tin oxid in thin film solar photovoltaic cells. Influence of different sputtering pressure on surface morfology and structural, electrical and optical properties of Ga doped ZnO thin films were observed.
Klíčová slova

Zpět

Patička