Přejít k obsahu


Ekologické daně jako nástroj omezování negativních externalit

Citace:
HRUŠKA, Z., DVOŘÁKOVÁ, L. Ekologické daně jako nástroj omezování negativních externalit. In MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Vol. 3. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 1692-1697. ISBN: 978-80-905243-3-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Environmental taxation as a tool to restriction of negative externalities
Rok vydání: 2012
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o nadčasovém problému, jímž jsou negativní externality v podobě znečišťování životního prostředí a jejich možném omezení až eliminaci pomocí zdanění ze strany státního aparátu. Cílem příspěvku je ukázat, jak lze tyto negativní externality omezovat uvalením daně a tím napomoci k dosažení vyšší alokační efektivnosti. Nejprve je řešení analyzováno na teoretické bázi a poté je přistoupeno k aplikaci do podmínek České republiky. Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu v oblasti omezování znečištění životního prostředí pomocí ekologických daní, spotřebních daní a pomocí zdanění provozu motorových vozidel.
Abstrakt EN: The paper discusses a timeless problem. The problem lies in negative externalities and their possible reduction or elimination through taxation by the state apparatus. The aim of this paper is to show how the state apparatus can limit different types of negative externalities through the imposition of tax and to help achieve greater allocative efficiency. First, the solution is outlined in the theoretical basis and then applied in practice. The paper provides methods for reducing environmental pollution through environmental taxes, excise taxes and taxation the use of motor vehicles.
Klíčová slova

Zpět

Patička