Přejít k obsahu


Jak vnímají image bank studenti

Citace:
FALTEJSKOVÁ, O., DVOŘÁKOVÁ, L. Jak vnímají image bank studenti. Trendy v podnikání, 2012, roč. 2, č. 3, s. 19-28. ISSN: 1805-0603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: How Students Perceive Image of Banks
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Olga Faltejsková , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu zaměřeného na měření, řízení a hodnocení vnímání bankovní image v zákaznickém segmentu „studenti“. K měření a hodnocení zákaznické spokojenosti a loajality byl aplikován index NPS (Net Promoter Score), který představuje efektivní nástroj v rámci hodnotově orientovaného řízení bank a podniků, jejichž výkonnost je založena na bázi řízení vztahů se zákazníkem.
Abstrakt EN: Customer satisfaction and loyalty are the most significant components of the growth of bank performance. The basis of success is the customer who brings the bank returns. Also plays an important role image, which presents the bank towards its surroundings. The research focused on a specific group of interest from customers, the students, who are very sensitive to perceive this area. The assessment has been used Net Promoter Score indicators (NPS). How students see the image of bank, what they appreciate and what they do not like? What are the advantages and disadvantages of using the NPS, are the questions that try our paper to answer. Simple measurement of customer satisfaction with NPS allows banks to detect weaknesses in the relationship and time to respond.
Klíčová slova

Zpět

Patička