Přejít k obsahu


Server-side solution for sensor data

Citace:
KEPKA, M., JEŽEK, J. Server-side solution for sensor data. In ICT FOR AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT Where we are? Where we will go?. Praha : České centrum pro vědu a společnost (Czech Centre for Science and Society), 2012, s. 264-274. ISBN: 978-80-904830-9-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Server-side solution for sensor data
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: České centrum pro vědu a společnost (Czech Centre for Science and Society)
Autoři: Ing. Michal Kepka , Ing. Jan Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Po světě je rozmístěno mnoho senzorů a množství měřených dat neustále exponenciálně narůstá. V tomto případě je důležité zaměřit se na způsob, jak jsou tato data publikována v prostředí internetu. Pokud může každý publikovat svá vlastní data, je vhodné je publikovat standardizovanými službami a formáty. Pro tento účel existuje standardizované rozhraní OGC Sensor Observation Service. Rozhraní SOS existuje již několik let, ovšem jeho implementace nejsou tak časté, jak by bylo možné očekávat. Účelem této kapitoly je popsat koncept softwarového frameworku s názvem SensLog, který je vytvářen během posledních několika let. Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci se společnostmi HS-RS a CCSS vyvíjí a testuje integrované řešení pro senzorové sítě, které obsahuje právě serverový framework. SensLog je schopný ukládat, analyzovat a publikovat data různými způsoby.
Abstrakt EN: There are lots of sensors located all around the whole world and the amount of measured data is increasing exponentially. In this case it is important to focus on how these data are published in the Internet. If everybody can publish his own data, it is advisable to publish them using standardized services and formats to enable interoperability. There exists standardized interface by Open Geospatial Consortium (OGC) called Sensor Observation Service (SOS) for this purpose. This interface is around for couple of years, but its implementation is probably not as frequent as it we would expect. The aim of this paper is to describe concept of software framework called SensLog that we have designed in recent years. University of West Bohemia together with HS-RS and CCSS company is developing and testing integrated solution for sensor network that includes also server side framework SensLog that is capable to store, analyze and publish data in various ways.
Klíčová slova

Zpět

Patička