Přejít k obsahu


Týmová práce při tvorbě multimediální a interaktivní učebnice

Citace:
KROTKÝ, J. Týmová práce při tvorbě multimediální a interaktivní učebnice. In Edukacja - technika - informatyka. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2012. s. 183-189., ISSN: 2080-9069
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teamwork for the creation of multimedia and interactive textbook
Rok vydání: 2012
Místo konání: Rzeszów
Název zdroje: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Autoři: Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Autor se v článku zabývá problematikou tvorby multimediálních učebnic z hlediska týmové práce realizačního týmu. Zaměřuje se zejména na zvyšování efektivity práce a skupinovou soudržnost. Uvádí teoretická východiska týmové práce, která aplikuje na specifickou skupinu editorů učebnice. Autor definovaným rolím v týmu přiřazuje určité činnosti charakteristické pro editorský tým multimediální učebnice. Část článku je věnována důležitým rolím manažera týmu a týmového vůdce. Autor dále upozorňuje na oblibu a specifika virtuálních týmů.
Abstrakt EN: This article deals with the creation of the multimedia textbooks in terms of the teamwork. It focuses mainly on the improving work efficiency and group cohesion. Author gives the theoretical solutions of the teamwork and applies them to a specific group of the textbook editors. The author assigns the activities characteristic for the editorial team to the defined roles. One part of the article deals with the important roles of team manager and team leader. Author also highlights the popularity of the virutal teams and their specifics.
Klíčová slova

Zpět

Patička