Přejít k obsahu


Kotoko – hra pro rozvoj manuální zručnosti a myšlení

Citace:
HÁNA, L., KROTKÝ, J. Kotoko – hra pro rozvoj manuální zručnosti a myšlení. In Olympiáda techniky Plzeň 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 36-41. ISBN: 978-80-261-0131-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Kotoko – game for better manual skills and thinking
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Bc. Luboš Hána , Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá návrhem jednoduché hry využívající systém uzlových bloků a spojovacích plastových trubic. Cílem hry je sestavit kuličkovou dráhu tak, aby kulička vlastní energií absolvovala celou tuto dráhu bez zastavení. Hra svým principem navazuje na oblíbené kuličkové dráhy, které můžeme vidět jako exponáty v Science Centrech po celém světě. Zde si také autoři berou k tvorbě inspiraci. Autoři přináší unikátní řešení včetně návodu na výrobu prototypu.
Abstrakt EN: The article proposes a simple game using a system of nodal blocks and connecting plastic tubes. The player must build roller coaster for the ball and the ball musn´t stop. When it stops, the roller coaster is constructed poorly. The game follows the principles of its favorite roller coasters in foreign Science Centers. The authors take inspiration for the creation from Science Centers. The authors bring a unique solution and instructions to produce a prototype.
Klíčová slova

Zpět

Patička