Přejít k obsahu


Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference Olympiáda Techniky Plzeň 2012

Citace:
KROTKÝ, J., HONZÍKOVÁ, J. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference Olympiáda Techniky Plzeň 2012. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, 160 s. ISBN: 978-80-261-0131-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Proceedings of the international students scientific conferences - Technologies Contest Pilsen 2012
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Jan Krotký , Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Mezinárodní vědecká a odborná konference spojená se soutěžní přehlídkou prací studentů oboru technická výchova.
Abstrakt EN: International scientific and vocational symposium attended by the competitive display of student works in technical education branch.
Klíčová slova

Zpět

Patička