Přejít k obsahu


Die deutsche Sprache in den auf das südwestböhmische Gebiet thematisch bezogenen Barocktexten

Citace:
KÖNIGSMARKOVÁ, A. Die deutsche Sprache in den auf das südwestböhmische Gebiet thematisch bezogenen Barocktexten. In Neue Impulse in der tschechischen germanistischen Linguistik nach der Bologna-Reform. Brno: Tribun EU, 2011. s. 51-57. ISBN: 978-80-263-0098-4 , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Anglický název: The German language in Baroque texts concerning the region of South-West Bohemia
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: Mgr. Andrea Königsmarková
Abstrakt CZ: Cílem článku je ukázat, v jakých souvislostech se ve vybraných česky psaných barokních dílech vyskytují německá slova, věty nebo texty. Těžiště spočívá ve zjištění kontextu a funkce německých výrazů. Částečně tím má být relativizována přeceňovaná germanizace českého jazyka v tomto historickém období.
Abstrakt EN: This paper examines the contexts in wich German words, sentences or texts occur in Baroque texts written in the Czech language. The author focuses primarily on determining the context and function of German expressions. The study represents a counterweight to the frequent overstatement of the role played by German in the Czech language during this period.
Klíčová slova

Zpět

Patička