Přejít k obsahu


Laser-induced ablative amorphization of montmorillonite

Citace:
DUCHEK, P., URBANOVÁ, M., POKORNÁ, D., KUPČÍK, J., ŠUBRT, J., POLA, J. Laser-induced ablative amorphization of montmorillonite. Journal of non-crystalline solids, 2012, roč. 358, č. 23, s. 3382-3387. ISSN: 0022-3093
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Laser-induced ablative amorphization of montmorillonite
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , M. Urbanová , D. Pokorná , J. Kupčík , J. Šubrt , J. Pola
Abstrakt CZ: Ozařování montmorillonitu infračerveným laserem vede v oblaci a depozici amorfního vrstvy, který nezasahuje do mezivrstev původního montmorillonitu a skládá se z z nahromaděných nano - a mikročástic. Vzniklé vrstvy byly analyzovány rentgenovou difrakcí (X-ray diffraction) a pomocí FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy). Ukazuje se, že laserem indukovaný proces má za následek úplnou amorfizaci částic a pro různé energie laseru vykazuje různé morfologie ozářených stran a deponovaných vrstev. Tento proces může najít uplatnění při přípravě jílových nanokompozitů a jílových nanostrukturních vrstev.
Abstrakt EN: Infrared laser irradiation of montmorillonite results in ablation and deposition of amorphous adhering films which do not possess interlayer structure of initial bulk montmorillonite and consist of agglomerated dehydrated nano- and micrometer-sized particles. The films were examined by electron microscopy, X-ray diffraction and Fourier transform infrared spectroscopy. It is shown that the laser-induced process leads to a complete amorphization of ejected particles and results in different morphologies of irradiated sites and deposited films at different laser energies. The process may find more interest in using it for fabrication of clay nanocomposites and nanostructured clay films.
Klíčová slova

Zpět

Patička