Přejít k obsahu


The Alternatives to minimize of the Influence of Voltage Drop to Electric Drive with Inductance Motor

Citace:
BENEŠ, P., PITTERMANN, M., FOŘT, J. The Alternatives to minimize of the Influence of Voltage Drop to Electric Drive with Inductance Motor. In Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Circuits , Systems, Electronics, Control & Signal Processing (CSECS´12). Athens: WSEAS Press, 2012. s. 104-109. ISBN: 978-1-61804-146-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Alternatives to minimize of the Influence of Voltage Drop to Electric Drive with Inductance Motor
Rok vydání: 2012
Místo konání: Athens
Název zdroje: WSEAS Press
Autoři: Ing. Petr Beneš , Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Ing. Jiří Fořt Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje několika variantám jak minimalizovat negativní vlivy poklesů napájecího napětí na pohon s asynchronním motorem (napájeného z nepřímého měniče kmitočtu s napěťovým střídačem). Jsou zde řešeny jednak regulační algoritmy řízení asynchronního motoru, které zajistí rychlý přechod z režimu plného výkonu na výběh. Dále je zde řešeno použití zvyšovacího pulsního měniče. Tento zvyšovací pulsní měnič je zde uvažováno použít v stejnosměrném meziobvodu měniče kmitočtu (pro minimalizaci poklesu napájecího napětí).
Abstrakt EN: This paper addresses several options how to minimize negative influence of voltage drop in supply to electric drive with inductance motor supplied from indirect frequency converter with voltage sourced inverter. There are reflected opportune control algorithms for the quickly to change of working regime from full load in regime “drive” to “no-load” regime and opportune control algorithms for quickly to return to original working. There are also referenced the variants of adaptation of power circuits, for example the using of step-up boost converter (for this purpose).
Klíčová slova

Zpět

Patička