Přejít k obsahu


Testování vlivu překryvů stop při laserovém povrchovém kalení na adhesivní opotřebení

Citace:
KŘÍŽ, A. Testování vlivu překryvů stop při laserovém povrchovém kalení na adhesivní opotřebení. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of overlap area on adhesive wear during laser surface hardening.
Rok vydání: 2012
Název zdroje: MATEX PM, s.r.o.
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž ,
Abstrakt CZ: Specifické tribologické testy "PIN-on-DISC" prokázaly zachování požadovaných vlastností i v překryvových oblastech jednotlivých laserových stop. Nepatrný pokles tvrdosti je doprovázen jinými celkovými výhodami technologie laserového povrchového kalení, např. minimální deformace, zachování houževnatosti při vyšších tvrdostech, tvarová flexibilita.
Abstrakt EN: Specific tribological test "PIN-on-DISC" proved preservation of desired quality in overlap area created by laser. Slight decline of hardness is connected with other advantages of laser surface hardening technology. For example: minimal deformation, keeping toughness and shape flexibility.
Klíčová slova

Zpět

Patička