Přejít k obsahu


Vliv rozdílnosti kvality oceli 18CrNiMo 7-6 na deformace po cementování

Citace:
KŘÍŽ, A., FIEDLER, L. Vliv rozdílnosti kvality oceli 18CrNiMo 7-6 na deformace po cementování. In 24. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí. Čerčany: Asociace pro tepelné zpracování kovů, 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-904462-5-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Variation in 18CrNiMo 7-6 steel quality and its impact on distortion in carburizing
Rok vydání: 2012
Místo konání: Čerčany
Název zdroje: Asociace pro tepelné zpracování kovů
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Bc. Lukáš Fiedler
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o kvalitě ocelí 18CrNiMo7-6 v souvislosti s dodavateli. Tato pozornost je věnována v souvislosti s deformací po tepelném zpracování. 18CrNiMo7-6 ocel se používá pro vysoce namáhané cementované strojní součásti, zejména ozubená kola a hřídele. Kvalita ocelí výrazně závisí na dodavateli - výrobci. Ačkoliv pro všechny dodavatele platí stejné podmínky pro jakost dodávané oceli, byly zjištěny výrazné rozdíly v metalografické kvalitě. Pro minimalizaci deformací je zapotřebí zajistit homogenní strukturu s jemnou zrnitostí a vysokou čistotou. Ve článku je uveden způsob a výsledky z hodnocení metalurgické kvality, v rámci které byla posuzována mikrostruktura, velikost zrna, tvrdost, čistota a rozložení feritu a perlitu.
Abstrakt EN: Thos article is concerned with manufacturer-related variation in the quality of 18CrNiMo7-6 steel and with its impact on distortion in heat treated parts. The 18CrNiMo7-6 steel grade is used for making heavy duty carburized machine components, particularly for gears and shafts. The metallurgical quality of steel greatly depends on the manufacturer. Despite identical specifications, a single steel producer can supply steel of varying quality, which certainly affects the material's distortion upon heat treatment. For minimizing such distortion, homogenous microstructure, fine grain size and high purity are important. Metallurgical quality of steel samples ordered with identical specifications was evaluated with respect to their microstructure, grain size, hardness, inclusion content and distribution of ferrite and pearlite areas.
Klíčová slova

Zpět

Patička