Přejít k obsahu


Simulace defektů při výrobě vysoce kvalitních litinových přepážek pomocí metody MKP v programu ProCAST

Citace:
ŠIMEČEK, J., HIRSCH, F., KŘÍŽ, A. Simulace defektů při výrobě vysoce kvalitních litinových přepážek pomocí metody MKP v programu ProCAST. Hutnické listy, 2012, roč. 65, č. 1, s. 18-23. ISSN: 0018-8069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of defects at production of high quality cast iron partitions using the FEM simulation software ProCast
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Jiří Šimeček , Ing. František Hirsch , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž ,
Abstrakt CZ: V současné době je modelování pomocí MKP (metody konečných prvků) jednou z nejprogresivnějších metod pro řešení celé řady problémů, od návrhu až ověření a životnosti a spolehlivosti konstrukce, po problematiku proudění a dalších odvětví konstrukční činnosti. Pomocí MKP lze velmi efektivně řešit i problémy technologického rázu, kde se často vyskytují úlohy, které lze jen velmi obtížně počítat pomocí analytických rovnic. V praxi je často nutno přikročit k použití praktických zkušeností získaných dlouholetou praxí a z toho vyplývajících empirických rovnic. Tyto experimentální výsledky však nelze využít všude a také je každý technolog nemusí mít k dispozici. V této práci byl řešen problém defektů vysokotlaké přepážky z tvárné litiny GGG 50. Jako softwarový nástroj byl použit MKP programový balík ProCAST od společnosti ESI Group. V tomto článku byl učiněn pokus vytvořit odlitek bez podstatných staženin a vnitřních vad, což je v praxi velmi obtížné zajistit. Dále byla v článku věnována pozornost faktu, že i přes značnou finanční náročnost MKP simulačních programových balíků je předpoklad, že se peníze do nich investované vrátí, neboť slévárna se bude moci zúčastniti i náročnějších projektů a je zde možnost vyřešení některých reklamací, jejich finanční náročnost může dosahovat značné výše, někdy i více než by stálo pořízení simulačního softwaru a zaškolení obsluhy.
Abstrakt EN: Currently, FEM modeling is one of the most progressive methods for solving a wide range of issues, from design to verification, and design service life and reliability. FEM software can be very effectively used also for solving the problems of technological nature which are often very difficult to compute using analytical equations. In practise it is often necessary to use practical experience gained from many years of practise and the resulting empirical equations. These experimental results cannot be used everywhere. In this work the problem of defects in high-pressure bulkhead made of ductile cast iron GGG 50 was solved. FEM software ProCAST from the company ESI Group was used as a software tool.
Klíčová slova

Zpět

Patička