Přejít k obsahu


Využití numerického modelování při optimalizaci ohřevu ozubeného kola s důrazem na deformaci

Citace:
BENEŠOVÁ, S., KŘÍŽ, A. Využití numerického modelování při optimalizaci ohřevu ozubeného kola s důrazem na deformaci. In 24. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí. Čerčany: Asociace pro tepelné zpracování kovů, 2012. s. 17. ISBN: 978-80-904462-5-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of heating of gear wheel using numerical modeling
Rok vydání: 2012
Místo konání: Čerčany
Název zdroje: Asociace pro tepelné zpracování kovů
Autoři: Ing. Soňa Benešová Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž ,
Abstrakt CZ: Při tepelném zpracování a cementaci ozubených kol pro převodovky větrných elektráren je nutné minimalizovat plastickou deformaci. Numerické simulace v softwaru DEFORM byly zaměřeny na sledování vlivu podložky, na níž spočívá ozubené kolo během zpracování, za předpokladu homogenního ohřevu v peci. Bylo zjištěno, že z důvodu tvaru a objemu podložky dochází k rychlejšímu ohřevu podložky, která se především v první fázi ohřevu zasouvá pod kolo a následně zabraňuje jeho volnému roztahování, což vede až ke vzniku plastické deformace. Na základě těchto poznatků byly navrženy nové způsoby ohřevu s cílem minimalizovat tento jev, takže plastická deformace ozubeného kola by měla být snížena k zanedbatelným hodnotám. Příspěvek předkládá ukázku praktického využití numerických simulací v softwaru Deform.
Abstrakt EN: Successful heat treating and carburizing of gear wheels for wind turbine gear boxes requires that plastic deformation in the wheel is minimized. Numerical modeling using the DEFORM software was aimed at exploring the effects of the base, on which the gear wheel rests during heating, on the heating process. Homogenous heating was assumed. It was found that the heats up more quickly than the workpiece. It is the consequence of the base's shape and volume. As a result, the base expands and slides against the wheel, predominantly at the first heating stage. Later on, it prevents the gear wheel from expanding, causing plastic deformation in the wheel. The findings were used for designing new heating schedules to minimize these undesirable interactions and to reduce the plastic deformation to a negligible magnitude. In addition, this paper presents an example of practical use of numerical modeling ai the DEFORM software.
Klíčová slova

Zpět

Patička