Přejít k obsahu


Laserové povrchové kalení

Citace:
KLUFOVÁ, P., KŘÍŽ, A., HÁJEK, J., NĚMEČEK, S. Laserové povrchové kalení. In SEMDOK 2012. Žilina: EDIS, 2012. s. 160-163. ISBN: 978-80-554-0477-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laser surface hardening
Rok vydání: 2012
Místo konání: Terchová
Název zdroje: EDIS
Autoři: Ing. Pavla Klufová , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Jiří Hájek Ph.D. , Stanislav Němeček
Abstrakt CZ: Pro technologii povrchového kalení HPDD (High Power Direct Diode) laserem je charakteristické použití vysoké intenzity světelného záření, které má za následek velmi rychlý ohřev povrchových vrstev materiálu a jejich následné ochlazení. Právě rychlost průběhu procesu, vznik vysokého teplotního gradientu a následné zakalení bez přítomnosti kapalného chladícího média patří mezi základní výhody tohoto procesu. Po povrchovém kalení laserem nebývá zpravidla používán žádný způsob obrábění (objemové změny spojené s martenzitickou transformací nepřesahují 20 ?m při hloubce zakalení 2mm), pouze v nezbytných případech následuje proces broušení. Tento článek je zaměřen na popis technologie laserového povrchového kalení, na výhody procesu, ale i na úskalí, která jsou s touto technologií spojena.
Abstrakt EN: There is characteristic using of high intensity of light for laser surface hardening technology by HPDD laser. It causes a rapid heating of surface and subsurface layers of material. A cooling follows after heating process. The technology has many advantages like: velocity of process, high thermal gradient and hardening of structure without liquid cooling. After laser hardening technology there is not used a machining (volume change causes martenzite transformation, it does not exceed 20 ?m.). This article is focused on description of laser surface hardening technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička