Přejít k obsahu


Sledování deformací velkých výkovků z konstrukčních ocelí po tepelném zušlechtění

Citace:
MATHESIUSOVÁ, R., KŘÍŽ, A. Sledování deformací velkých výkovků z konstrukčních ocelí po tepelném zušlechtění. In SEMDOK 2012. Žilina: EDIS, Editing centre, University of Žilina in Žilina, 2012. s. 189-192. ISBN: 978-80-554-0477-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: An observation of deformation of gear made from constructional steel after heat treatment
Rok vydání: 2012
Místo konání: Žilina
Název zdroje: EDIS, Editing centre, University of Žilina in Žilina
Autoři: Ing. Renáta Mathesiusová , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž ,
Abstrakt CZ: Tento článek je zaměřen na sledování deformací velkých ozubených kol po tepelném zpracování. Největší ozubené kolo používané v aplikacích větrné energetiky dosahuje rozměrů okolo 1000 mm v průměru. Právě rozměr výkovku má zásadní vliv na deformace po tepelném zpracování - zvláště po cementování. Deformace závisí na mnoha faktorech: kování, obrábění, mikrostruktuře, velikosti zrna, čistotě, tepelném zpracování atd. Homogenní jemnozrnná struktura je důležitá pro snížení možných deformací.
Abstrakt EN: This article is concerned with deformation of gears after heat treatment. The biggest gear in wind turbine?s gear box has more than 1000 mm in diameter. This size causes big deformation during manufacturing, especially after carburizing. Deformation depends on many condition: forging, machining, microstructure, grain size, purity, heat treatment etc. Homogenous, fine-grained structure is important for elimination of deformation.
Klíčová slova

Zpět

Patička