Přejít k obsahu


Voluntary Environmental Instruments - their benefits and usage in the Czech Republic

Citace:
KADLECOVÁ, T., DVOŘÁKOVÁ, L., SRCHOVÁ, M. Voluntary Environmental Instruments - their benefits and usage in the Czech Republic. In FAIM 2009. Middlesbourgh, UK: University of Teesside, Middlesbourgh, 2009. s. 257-264. ISBN: 978-0-9562303-3-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Voluntary Environmental Instruments - their benefits and usage in the Czech Republic
Rok vydání: 2009
Místo konání: Middlesbourgh, UK
Název zdroje: University of Teesside, Middlesbourgh
Autoři: Ing. Tereza Kadlecová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Marcela Srchová
Abstrakt CZ: V dnešní době se klade stále větší důraz na ochranu životního prostředí. Jedná se o přirozený a oprávněný požadavek společnosti a jednotlivých států vzhledem k čím dál většímu znečišťování a poškozování životního prostředí, které nás obklopuje. V průmyslové výrobě se pro ochranu životního prostředí používá celá řada jak preventivních, tak reaktivních strategií. Mezi nejvýznamnější preventivní strategie patří čistší produkce, ekodesign a ekolabeling. Příspěvek se zaměřuje na analýzu a porovnání dobrovolných environmentálních nástrojů v průmyslovém inženýrství, na jejich finanční i nefinanční přínosy a úroveň jejich využití v České republice.
Abstrakt EN: Nowadays more and more emphasis is put on the protection of the environment - it is a natural and legitimate requirement of society and states considering the growing pollution and devastation of the environment around us. A variety of preventive as well as reactive strategies are used for the preservation of the environment in industrial production. Cleaner production, ecodesign and ecolabelling are ranked among the preventive strategies. This paper focuses on an analysis and comparison of the voluntary environmental instruments in industrial engineering, an evaluation of their financial as well as non financial benefits, and their level of usage in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička