Přejít k obsahu


Mechanical response of human thorax FE model in various impact scenarios

Citace:
JANSOVÁ, M., HYNČÍK, L., ONDOKOVÁ, L., TOCZYSKI, J., GIERCZYCKA-ZBROZEK, D., BAUDRIT, P. Mechanical response of human thorax FE model in various impact scenarios. In Computational Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0157-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mechanical response of human thorax FE model in various impact scenarios
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Ing. Lenka Ondoková Ph.D. , Jacek Toczyski , Donata Gierczycka-Zbrozek , Pascal Baudrit
Abstrakt CZ: Práce se zabývá validací 50ti procentního THOMO modelu - detailního konečně-prvkového modelu hrudního segmentu lidského těla vyvinutého v rámci projektu THOMO. Model je testován ve třech nárazových zkouškách: čelní, boční a šikmé. Výsledná kontaktní síla impaktoru a stlačení hrudníku jsou porovnány s experimentálními koridory.
Abstrakt EN: The study focuses on the validation of the 50th percentile THOMO model - a detailed FE model of the thoracic segment of the human body developed within THOMO project. The model is tested in three impact scenarios: frontal, lateral and oblique. The resulting impactor contact force-time and chest deflection-time response are compared with experimental corridors.
Klíčová slova

Zpět

Patička