Přejít k obsahu


The behavior of low-alloy high-strength steel after different types of processing for dynamic load

Citace:
JENÍČEK, Š., JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., MAŠEK, B. The behavior of low-alloy high-strength steel after different types of processing for dynamic load. Scientific reports : journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 2012, roč. Neuveden, č. 4, s. 29-31. ISSN: 1437-7624
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The behavior of low-alloy high-strength steel after different types of processing for dynamic load
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Dr. Ing. Hana Jirková , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: V současné době se objevují nové technologické postupy, jejichž vývoj nelze provádět bez znalostí technologického chování materiálu za specifických, složitých a navíc dynamických podmínek. Jedna z takových aplikací je indukční ohřev a tváření materiálu během několika sekund na teplotu zpracování za polotepla. Tyto velice krátké ohřevy v řádu několika sekund mají vliv na vývoj struktury a tím se projevují při deformaci v závislostech napětí - deformace. Pokud mají být těmito postupy zpracovávány nové moderní typy ocelí, je nutno provádět vývoj technologie i měření mechanických vlastností za podmínek shodných s reálným technologickým procesem. V článku je uvedena metoda pro zjišťování vztahů napětí - deformace u AHSS ocelí zpracovaných QP-P procesem při rychlosti deformace 30 s-1.
Abstrakt EN: Currently, there are new technological processes, which cannot be developed without knowledge of the technological properties of the material under specific, complex and dynamic conditions. One auch application is the induction heating and moulding of a material within a few seconds to achieve temperature for warm moulding. This very short heating duration of only a few seconds has an effect on the development of the material structure, and this is reflected during deformation, depending on the stress-strain relationship. If these procedures are to be processed on the new modern types of steel, the development of technology and the measurement of mechanical properties must be done under the conditions of a real technological process. The article presents a method for determining the stress-strain relationship of AHSS steel processed using the QP-P process at a strain rate of 30s-1.
Klíčová slova

Zpět

Patička