Přejít k obsahu


Analýza a návrh informačního systému pro podporu údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven

Citace:
FETTER, M., JELÍNEK, L., FLÍDR, M., HAJŠMAN, V., VORÁČ, P. Analýza a návrh informačního systému pro podporu údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven. Plzeň, ZČU v Plzni : Západočeská univerzita, 2012. 31 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis and Design of Maintenance Support Information System for Selected Power Plant Engine Room Devices
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň, ZČU v Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Miloš Fetter , Ing. Libor Jelínek Ph.D. , Ing. Miroslav Flídr Ph.D. , Ing. Václav Hajšman Ph.D. , Ing. Přemysl Voráč
Abstrakt CZ: Zpráva popisuje analýzu funkcionalit a návrh koncepce informačního systému pro podporu údržby vybraných zařízení elektrárenských strojoven. Zabývá se návrhem architektury, modulů a datových struktur pro definici databáze. Výsledkem je datový model informačního systému, který obsahuje kompletní definici všech uvažovaných entit, atributů a relací. Navrhovaný model specifikuje datové struktury určené pro evidenci, plánování a rozhodování činností údržby. Aktuální verze datového modelu není úplná, bude se dále rozšiřovat a upřesňovat v průběhu realizace a ověřovacího provozu informačního systému.
Abstrakt EN: The report describes the analysis of the functionality and concept design of an information system to support maintenance of selected equipment of power plant engine. It deals with the architectural design, modules and data structures for database definition. The result is a data model of an information system, which contains a complete definition of all considered entities, attributes and relationships. The proposed model specifies the data structures for recording, planning and decision-making of maintenance activities. The current version of the data model is not complete, it will be further expanded and refined during the implementation and operation of information system verification.
Klíčová slova

Zpět

Patička