Přejít k obsahu


Patočkovy úvahy o dramatu

Citace:
BLAHUTKOVÁ, D. Patočkovy úvahy o dramatu. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica IV., 2012, roč. 2011, č. 1, s. 95-105. ISSN: 0567-8293
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Patočka's Reflections on Drama
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Daniela Blahutková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek sleduje, jakému okruhu dramatických děl a v jakých souvislostech věnoval Patočka pozornost nejprve ve 40. letech a poté v 60.-70. letech. Ukazuje souvislost mezi Patočkovými úvahami zejm. o Sofoklových dramatech a jeho tematizací mýtu. Vedle Patočkova zájmu o drama jako o předfilozofické vztahování se člověka k bytí článek věnuje pozornost tomu, jak se Patočka vyrovnával s aristotelským pojetím dramatična a epična a jaké důsledky z toho vyvozoval pro moderní slovesná umění a možnosti tvorby v prostředí ztráty epické objektivity.
Abstrakt EN: The article focuses on Patočka's thematization of drama and dramatic works, especially Greek tragedy. The first part discusses the basic thematization of this topic in Patočka's writings from the 1940s (epic and tragedy as a pre-philosophical reflection of man's relation to the whole of being; the mythical frame of Attic tragedy; the relation between the Greek conception of what is to be a man and the ethos of modern man). The article than turns to Patočka's work from the 1960s to the 1970 to show how he developes the topic, till it eventually becomes a part of his philosophy of history. Considerable attention is paid to Patočka's interpretation of Sophocles' Antigone and to his critical thoughts on Aristotle's Poetics - rethinking the terms mimesis, katharsis, phobos and eleos and connecting them with the nature and the tasks of modern dramatic art (which he sees as a part of 'literature' in new circumstances after the loss of narrative objectivity).
Klíčová slova

Zpět

Patička