Přejít k obsahu


Microindentation into an Epoxy Composition to Assess the Influence of Aging on Mechanical Properties

Citace:
MINSTER, J., BLÁHOVÁ, O., HRISTOVA, J., LUKEŠ, J., NĚMEČEK, J., ŠPERL, M. Microindentation into an Epoxy Composition to Assess the Influence of Aging on Mechanical Properties. Journal of Applied Polymer Science, 2012, roč. 123, č. 4, s. 2090-2094. ISSN: 0021-8995
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microindentation into an Epoxy Composition to Assess the Influence of Aging on Mechanical Properties
Rok vydání: 2012
Autoři: Jiří Minster , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Julia Hristova , Jaroslav Lukeš , Jiří Němeček , Martin Šperl
Abstrakt CZ: Tato práce je zaměřena na hodnocení vlivu dvou způsobů stárnutí - dlouhodobého zvětrávání a dlouhodobého stárnutí v laboratoři na časově závislé mechanické vlastnosti epoxidového kompozitu mikroindentační metodou. Pro řešení problému byla použita lineární teorie viskoelasticity a byla předpokládána časově nezávislá hodnota Poissonova poměru. Byly použity dva nanoindentory (Hysitron Triboscan a Nano Indenter XP) ve dvou různých laboratořích. Byly aplikovány čtyři režimy zatěžování: indentace s postupným zatěžováním, indentace s konstantní rychlostí zatěžování, indentace s konstantní hloubku proniknutí a indentace s konstantní rychlostí pronikání indentoru. Výsledky hodnocení viskoelastického chování epoxidového kompozitu ovlivněného pětiletým zvětráváním nebo laboratorním stárnutím naměřené mikroindentační metodou byly porovnány s údaji získanými standardním makroměřením. Bylo zjištěno, že kvalitativní zhodnocení vlivu zkoumaného stárnutí na mechanické vlastnosti může být hodnoceno krátkodobými mikroindentačními zkouškami, ale data nesmí být ovlivněna dalšími faktory, zvláště vlivem leštění, které se při mikroindentačních měřeních běžně používá.
Abstrakt EN: This work aims to apply the microindentation technique for assessing the influence of two aging factors - long-term weathering and long-term laboratory aging on the time-dependent mechanical properties of an epoxy composite. The linear theory of viscoelasticity was taken as a background for the problem, and the time-independent Poisson ratio value was assumed to simplify the assessment. Two nanoindenters were used (Hysitron Triboscan and Nano Indenter XP) at two different laboratories. Four special time-dependent loading histories were applied: indentation under a step load, indentation under a constant load rate, indentation with a fixed depth of penetration, and indentation under a constant rate of penetration. The short-term histories of the viscoelastic compliance of a common epoxy composite, affected by 5-year weathering or laboratory aging, measured using a microindentation technique were compared to the data derived from standard macro measurements. The findings suggest that a qualitative assessment of the influence of the investigated aging effects on mechanical properties can be handled using short-term microindentation data, but the data has to be freed of possible attendant factors, especially of the influence of polishing procedures accompanying the microindentation techniques, before comparing it with standard measurement data.
Klíčová slova

Zpět

Patička