Přejít k obsahu


Design and optimization of thin film silicon solar cells

Citace:
PRUŠÁKOVÁ, L., MIKOLÁŠEK, M., NETRVALOVÁ, M., ŠUTTA, P. Design and optimization of thin film silicon solar cells. In Potential and Application of Thin Ceramic and Metal Coatings, Book of Extended Abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 91-92. ISBN: 978-80-261-0133-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design and optimization of thin film silicon solar cells
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Lucie Prušáková , Miroslav Mikolášek , Ing. Marie Netrvalová , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D.
Abstrakt CZ: V návaznosti na dosavadní vývoj jednotlivých transparentních vodivých oxidů a absorpčních vrstev se tato práce zabývá studiem tenkovrstvých solárních článků s absorpční vrstvou tvořenou hydrogenizovaným amorfním křemíkem na skleněných substrátech s různými typy transparentních vodivých oxidů
Abstrakt EN: In consequence of previous investigation of individual transparent conductive oxide (TCO) and absorber layers a study was carried out on hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) solar cells with diluted intrinsic a-Si:H absorber layers deposited on glass substrates covered with different TCO films.
Klíčová slova

Zpět

Patička