Přejít k obsahu


Biomechanical approach to studying musculoskeletal system

Citace:
VALDMANOVÁ, L., ČECHOVÁ, H., HYNČÍK, L., HOLEČEK, M. Biomechanical approach to studying musculoskeletal system. In 6th International conference of Czech and Slovak faculties of medicine. Brno: Institute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, 2012. s. 44. ISBN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Biomechanical approach to studying musculoskeletal system
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: Institute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University
Autoři: Ing. Linda Valdmanová , Ing. Hana Čechová Ph.D. , Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
Abstrakt CZ: Hlavním cílem prezentované práce je představit svalově-kosterní model lidského těla implementovaný v programu AnyBody Modeling System. Primárně je model určen k analýze pohybu systému, k určení sil ve svalech a kloubech při konaném pohybu, apod. Model má široké uplatnění např. v oblasti optimalizace ergonomie, v lékařské diagnostice, při rehabilitaci, atd. Tento model lidského těla představuje nástroj vhodný pro zefektivnění výuky studentů lékařských i nelékařských oborů. Student tak může jednoduše analyzovat chování svalově-kosterního systému z pohledu mechaniky. Model tedy představuje počítačovou podporu výuky např. formou webových rozhraní.
Abstrakt EN: The main aim of presented work is to introduce a musculoskeletal computer model of human body. The model implemented in AnyBody Modeling System is primarily used for movement analysis, for determination of muscles and joint forces, etc. Its application is in ergonomic optimization, in medical identification, for treatment and patient rehabilitation, etc. Presented human model is a great tool for the education of medical and biomechanical students. The students can simply analyze the behaviour of the musculoskeletal system from the mechanical point of view. The knowledge shall be simply transferred to the students us¬ing modern educational methods like web based e-learning, not overloading them but contributing to the broader understanding of the problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička